PostHeaderIcon Admitere 2013

Specializari:

Asistent medical generalist - 3 ani curs de zi

  • 60 de locuri fără taxă
  • 120 de locuri cu taxă

Asistent medical farmacie - 3 ani curs de zi

  • 30 de locuri fără taxă
  • 60 de locuri cu taxă

Inscrierile se fac in perioada 15 iunie 2014 - 04 septmbrie 2014

Examenul de admitere pentru locurile fără taxă are loc pe data de 09 septembrie 2014, ora 1000 (AMG) și ora 1400(AMF)- test grilă (anatomie şi fiziologie umană). Participarea la examen se face cu cartea de identitate.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. Cerere de înscriere tip (de la secretariatul şcolii)

2. Certificatul de naştere, în original şi copie simplă

3. Certificatul de căsătorie, în original şi copie simplă (pentru candidaţii căsătoriţi)

4. Carte de identitate, în original şi copie simplă

5. Diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire a studiilor liceale (în original şi copie simplă)

6. Foaia matricolă de la liceu (în original şi copie simplă)

7. Adeverinţă medicală , eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru specializarea la care doreşte să se înscrie.

TAXA DE ÎNSCRIERE 70 RON

Mai multe informaţii puteţi obţine de la secretariatul şcolii - tel. 0237/626768

luni - vineri între orele 9.00-16.00

Last Updated (Wednesday, 04 June 2014 11:52)