Şcoala Postliceală Sanitară „HIPPOCRATE” Focşani, este acreditată să desfăsoare Programul Special de Revalorizare a Formării Iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 01 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal ( conform Ordinului MEN 5.114/15.12.2014).

Înscrierile se fac în perioada 04.04.2016 – 18.04.2016, la sediul şcolii din strada Moldova, nr. 9.

Relaţii suplimentare: Tel. 0237/626768

Extras din Metodologia din 15.12.2014

Art. 2.(1) Programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, denumit în continuare programul special de revalorizare, se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 4.Se pot înscrie la programul special de revalorizare asistenţii medicali care posedă:

a) Diplomă de absolvire a Şcolii Tehnice Sanitare (1978);

b) Diplomă/Certificat de absolvire a Şcolii Postliceale/Certificat de competenţe profesionale (liceu sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1 an);

c) Diplomă de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare (1991-1994);

d) Certificat de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare (1992-1995);

e) Certificat de competenţe profesionale (2006-2009).

Art. 5.(1) Dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde:

a) fişa de înscriere a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copie certificat de naştere;

c) copie C.I./B.I.;

d) copie certificat de căsătorie (acolo unde este cazul);

e) copie legalizată de pe actul de studii;

f) adeverinţă emisă de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin care se face dovada unei experienţe profesionale de 10 ani din ultimii 15 ani care preced începerea programului (pentru absolvenţii liceului sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1 an);

g) dosar plic/cu şină.

(2) Depunerea dosarelor de înscriere se face cu cel puţin 15 zile înainte de începerea cursului de revalorizare.

Art. 7.(1) Candidatul încheie cu unitatea de învăţământ organizatoare un contract-cadru de şcolarizare privind derularea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv taxa şcolară care se achită pentru urmarea şi finalizarea programului.

 

finscriere

Contactați-ne

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Nu se poate citi? Schimbați textul. captcha txt

Începeți să tastați și apăsați pe Enter pentru a căuta